Utescenen i Vingåkers Folkets Park

På utescenen i parken har det stått många kända artister och personligheter.  Det har också varit en naturlig festplats att gå till.  Scenen har under åren blivit sämre och sämre och till sist stått helt still p g a mögel.   

  En vision skapas att en nyrenoverad scen är något Vingåker, parken och kulturen behöver.  Visionen är att tillhandahålla en scen för alla. En folkets scen från allt från den lilla föreningen till det stora företaget. En scen för amatörer och proffs som är tillgänglig för alla utifrån samma villkor. En utomhusaktivitet skulle kunna ta emot 500–2000 personer.  Om man ser framför sig Vallarna I Falkenberg eller Fredriksdalsteatern i Helsingborg kan man få en bild av vad vi vill åstadkomma

Styrelsen bestämmer sig för att göra ansökan om stöd för detta genom ett Leader -projekt.  En lång process som kräver lika mkt ideellt arbete som ekonomiskt stöd via projektet.     

Projektidén har kommit och också påmint sig själv då det är uppenbart att utomhusaktiviteter har efterfrågats och det inte finns någon annan plats i Vingåker eller i närområdet där det finns en utescen som är inhägnad och där man kan ha kontroll på antal besökare för att tillgodose de tillstånd som de olika arrangemangen kräver.   

 Projektansökan har ett underifrån perspektiv då det är föreningar och företag som kontaktat oss utifrån deras behov och vilja till utveckling. Vingåkers folkets parks styrelse har utformat projektidén och ansökan utifrån det. Vi får stöd för projektet och bygget startar.   

  En utegrupp som en gång i veckan skött parkens ”vaktmästeri” tar nu ännu större ansvar och går numera under namnet ”parkens hjältar”.  Dessa eldsjälar har under byggprocessen hjälpt våra byggare med otroligt mycket arbetskraft. Utan dem hade inte scenen stått här idag.     

Processen: Lokala företagare kontaktas och  sätter ihop en byggplan och ritning.  Tillsammans med utegruppen så rivs de delar av scenen som behöver bytas ut.  Byggprocessen tar visserligen lång tid men nu står den äntligen klar.      

Vi som drivit projektet är: Styrelsen i Vingåkers Folkets Park, Wsp Event och den fantastiska utegruppen 

Vingåkers Folkpark drivs av ideella krafter. Vårt syfte är att utveckla kultur-och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist-och besöksnäringen i kommunen. Vårt projekt med att färdigställa utomhusscenen samt marknadsföra Vingåkers folkpark är finansierat av Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling samt Leader i Sörmland.